خیابان ولیعصر ، خیابان زعفرانیه ، بالاتر از سه راه آصف ، مجتمع بامیک ، طبقه منفی ۵

تلفن تماس : ۲۶۸۰۰۲۶۶